SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

安徽省2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分


砀山 18 25 27 294 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落

萧县 18 25 39 294 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

淮北 18 25 59 294 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

濉溪 18 26 05 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

亳州 18 26 21 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落

宿州 18 26 26 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

灵壁 18 26 25 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

涡阳 18 26 47 295 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落

泗县 18 26 26 294 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

固镇 18 26 49 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

界首 18 27 21 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落

蒙城 18 27 04 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

太和 18 27 27 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落

五河 18 26 54 295 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

利辛 18 27 21 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

临泉 18 27 39 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落

怀远 18 27 22 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

蚌埠 18 27 19 295 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

阜阳 18 27 45 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落

凤阳 18 27 24 295 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

明光 18 27 25 295 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

凤台 18 27 51 296 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

天长 18 27 15 295 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

淮南 18 27 49 295 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

颖上 18 28 02 296 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

阜南 18 28 13 296 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时13分之后带食而落

寿县 18 28 00 296 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

定远 18 27 50 295 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

来安 18 27 45 295 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

长丰 18 28 05 296 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

霍邱 18 28 29 296 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

滁州 18 27 58 295 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

全椒 18 28 17 295 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

肥东 18 28 49 296 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

合肥 18 28 54 296 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

六安 18 29 16 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

含山 18 28 52 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

马鞍山 18 28 46 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

和县 18 28 48 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

肥西 18 29 08 296 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时3分之后带食而落

金寨 18 29 32 297 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

巢湖 18 29 07 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

当涂 18 29 00 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

舒城 18 29 35 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

霍山 18 29 50 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

芜湖 18 29 19 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

无为 18 29 31 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

卢江 18 29 48 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

湾沚 18 29 30 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

郎溪 18 29 22 296 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

繁昌 18 29 44 296 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

桐城 18 30 09 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

铜陵 18 30 03 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

宣城 18 29 45 296 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

南陵 18 29 55 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

广德 18 29 38 296 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

岳西 18 30 35 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

枞阳 18 30 34 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

泾县 18 30 14 297 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

池州 18 30 33 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

青阳 18 30 28 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

宁国 18 30 07 297 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

潜山 18 30 50 297 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

安庆 18 30 54 297 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

太湖 18 31 12 298 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

怀宁 18 31 06 298 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

旌德 18 30 43 297 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

石台 18 31 10 298 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落

东至 18 31 24 298 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落

宿松 18 31 39 298 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

望江 18 31 31 298 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落

绩溪 18 31 00 297 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

黟县 18 31 25 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

歙县 18 31 22 297 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

祁门 18 31 37 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

休宁 18 31 33 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

屯溪 18 31 38 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com澳彩网)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008