SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

福建省2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南
各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分


浦城 18 34 01 299 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落


崇安 18 34 25 300 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

松溪 18 34 27 300 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

光泽 18 34 58 300 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

寿宁 18 34 18 299 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

政和 18 34 39 300 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

建阳 18 34 58 300 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

邵武 18 35 11 300 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

福鼎 18 34 12 299 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

柘荣 18 34 26 299 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

周宁 18 34 50 300 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

福安 18 34 43 300 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

建瓯 18 35 17 300 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

屏南 18 35 14 300 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

霞浦 18 34 51 300 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

泰宁 18 35 54 301 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

建宁 18 36 06 301 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

顺昌 18 35 47 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

将乐 18 36 01 301 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

宁德 18 35 22 300 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时43分之后带食而落

南平 18 35 54 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

古田 18 35 46 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

罗源 18 35 35 300 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时43分之后带食而落

沙县 18 36 22 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

明溪 18 36 38 301 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

宁化 18 36 58 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时53分之后带食而落

三明 18 36 40 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

闽清 18 36 11 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

连江 18 35 58 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时43分之后带食而落

尤溪 18 36 32 301 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

闽侯 18 36 10 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

清流 18 37 03 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

福州 18 36 15 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

永安 18 37 06 302 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时50分之后带食而落

长乐 18 36 18 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

永泰 18 36 38 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

长汀 18 37 40 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

福清 18 36 41 301 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

大田 18 37 19 302 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时50分之后带食而落

连城 18 37 43 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

平潭 18 36 46 301 01- - - - - - - - - 尚未食甚18时40分之后带食而落

德化 18 37 26 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

莆田 18 37 12 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

仙游 18 37 26 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

永春 18 37 39 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

漳平 18 38 01 302 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

龙岩 18 38 27 303 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

武平 18 38 47 303 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

安溪 18 38 04 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

上杭 18 38 45 303 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

惠安 18 37 51 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

华安 18 38 21 303 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

南安 18 38 08 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

泉州 18 38 06 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

晋江 18 38 14 302 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

同安 18 38 31 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

永定 18 39 06 303 03- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

长泰 18 38 50 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

南靖 18 39 07 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

漳州 18 39 01 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

龙海 18 39 03 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

厦门 18 38 56 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

金门 18 38 52 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

平和 18 39 21 303 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

漳浦 18 39 35 304 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

云霄 18 39 54 304 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

诏安 18 40 19 304 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

东山 18 40 14 304 02- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com澳彩网)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008