SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

湖南2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

澳彩网 下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

澧县 18 33 29 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
津市 18 33 28 300 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
石门 18 33 39 301 10- -19 26 12 -1- -尚未复圆19时22分之后带食而落
华容 18 33 29 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
临湘 18 33 19 300 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落
龙山 18 34 11 302 12- -19 27 10 01- -尚未复圆19时31分之后带食而落
慈利 18 33 55 301 10- -19 26 30 -1- -尚未复圆19时22分之后带食而落
临澧 18 33 49 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
安乡 18 33 43 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
桑植 18 34 10 301 11- -19 26 57 00- -尚未复圆19时26分之后带食而落
南县 18 33 44 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
岳阴 18 33 54 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
大庸 18 34 30 302 11- -19 27 10 00- -尚未复圆19时27分之后带食而落
常德 18 34 24 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时17分之后带食而落
永顺 18 34 49 302 11- -19 27 35 00- -尚未复圆19时27分之后带食而落
汉寿 18 34 31 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
桃源 18 34 39 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时17分之后带食而落
沅江 18 34 31 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
汨罗 18 34 23 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落
保靖 18 35 20 302 11- -19 28 05 00- -尚未复圆19时28分之后带食而落
平江 18 34 26 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落
湘阴 18 34 38 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落
古丈 18 35 24 302 11- -19 28 04 00- -尚未复圆19时28分之后带食而落
花垣 18 35 31 303 11- -19 28 17 00- -尚未复圆19时28分之后带食而落
益阳 18 34 55 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
桃江 18 35 03 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时13分之后带食而落
沅陵 18 35 32 302 10- -19 28 03 -1- -尚未复圆19时24分之后带食而落
安化 18 35 29 302 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时18分之后带食而落
望城 18 35 08 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
吉首 18 35 54 303 11- -19 28 32 00- -尚未复圆19时28分之后带食而落
宁乡 18 35 20 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
泸溪 18 35 57 303 10- -19 28 27 -1- -尚未复圆19时24分之后带食而落
长沙 18 35 19 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
浏阳 18 35 13 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
辰溪 18 36 17 303 10- -19 28 44 -1- -尚未复圆19时24分之后带食而落
凤凰 18 36 29 303 11- -19 29 03 00- -尚未复圆19时29分之后带食而落
溆浦 18 36 19 303 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时18分之后带食而落
麻阳 18 36 32 303 10- -19 29 03 -1- -尚未复圆19时25分之后带食而落
湘潭 18 35 50 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
株洲 18 35 47 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
新化 18 36 24 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
娄底 18 36 14 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
冷水江 18 36 24 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
湘乡 18 36 07 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时10分之后带食而落
涟源 18 36 23 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
醴陵 18 35 58 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落
怀化 18 37 01 303 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时19分之后带食而落
双峰 18 36 38 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时10分之后带食而落
芷江 18 37 14 304 10- -19 29 40 -1- -尚未复圆19时25分之后带食而落
岳阳 18 36 29 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时10分之后带食而落
新晃 18 37 29 304 11- -19 30 00 00- -尚未复圆19时30分之后带食而落
新邵 18 36 59 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
邵东 18 37 02 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时15分之后带食而落
邵阳 18 37 08 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时15分之后带食而落
衡山 18 36 46 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时10分之后带食而落
隆回 18 37 25 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时15分之后带食而落
洪江 18 37 40 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时19分之后带食而落
衡东 18 36 58 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落
洞口 18 37 36 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时15分之后带食而落
攸县 18 36 57 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落
邵阳县 18 37 33 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时15分之后带食而落
衡阳 18 37 21 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
会同 18 38 05 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时20分之后带食而落
茶陵 18 37 14 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落
祁东 18 37 38 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时11分之后带食而落
武冈 18 38 06 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
安仁 18 37 26 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落
绥宁 18 38 26 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
祁阳 18 38 00 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
靖州 18 38 34 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19时20分之后带食而落
酃县 18 37 36 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落
新宁 18 38 29 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
常宁 18 38 06 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
耒阳 18 37 58 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落
东安 18 38 26 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
城步 18 38 45 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时16分之后带食而落
永州 18 38 37 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
通道 18 39 09 305 09- - - - - - - - - 尚未食甚19时17分之后带食而落
永兴 18 38 17 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落
桂东 18 38 07 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落
双牌 18 38 58 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时12分之后带食而落
资兴 18 38 27 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落
新田 18 39 10 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时13分之后带食而落
郴州 18 38 48 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落
桂阳 18 39 00 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
汝城 18 38 44 304 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落
嘉禾 18 39 16 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
宁远 18 39 25 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
道县 18 39 38 305 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时13分之后带食而落
宜章 18 39 25 304 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落
蓝山 18 39 42 305 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
江永 18 40 04 305 08- - - - - - - - - 尚未食甚19时14分之后带食而落
临武 18 39 43 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落
澳彩网 江华 18 40 09 305 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时10分之后带食而落

澳彩网感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com澳彩网)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008