SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

江西省2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分


彭泽 18 31 53 298 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落


湖口 18 32 13 298 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

九江 18 32 19 299 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

瑞昌 18 32 28 299 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

九江 18 32 30 299 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

星子 18 32 39 299 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

浮梁 18 32 25 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时56分之后带食而落

德安 18 32 54 299 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

武宁 18 33 11 299 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

景德镇 18 32 34 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时56分之后带食而落

都昌 18 32 52 299 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

婺源 18 32 23 298 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时56分之后带食而落

修水 18 33 40 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

永修 18 33 20 299 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

鄱阳 18 33 07 299 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

乐平 18 33 02 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

德兴 18 32 55 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时56分之后带食而落

靖安 18 33 44 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

安义 18 33 41 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

万年 18 33 24 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

奉新 18 33 55 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

新建 18 33 50 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

玉山 18 33 04 299 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

余干 18 33 34 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

南昌 18 33 50 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

南昌 18 33 58 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

铜鼓 18 34 27 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

上饶 18 33 29 299 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

广丰 18 33 25 299 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

高安 18 34 21 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

横峰 18 33 38 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

弋阳 18 33 43 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

进贤 18 34 07 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

宜丰 18 34 34 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

铅山 18 33 45 299 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

贵溪 18 33 56 299 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

上高 18 34 45 300 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 7分之后带食而落

东乡 18 34 13 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

鹰潭 18 34 05 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

余江 18 34 12 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

丰城 18 34 33 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

万载 18 35 03 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

樟树 18 34 47 300 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

抚州 18 34 38 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

金溪 18 34 38 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

上栗 18 35 35 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

宜春 18 35 31 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

分宜 18 35 26 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

新余 18 35 21 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

新干 18 35 16 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

崇仁 18 35 03 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

资溪 18 34 49 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时58分之后带食而落

芦溪 18 35 50 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

湘东 18 35 56 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

萍乡 18 35 55 301 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

安源 18 35 57 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 8分之后带食而落

峡江 18 35 38 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

宜黄 18 35 19 301 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

南城 18 35 10 300 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

乐安 18 35 39 301 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

安福 18 36 03 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

永丰 18 35 52 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 3分之后带食而落

黎川 18 35 26 301 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时54分之后带食而落

南丰 18 35 41 301 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

吉水 18 36 08 301 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

莲花 18 36 38 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19时 9分之后带食而落

吉安 18 36 20 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

吉安 18 36 30 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

永新 18 36 48 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

广昌 18 36 18 301 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

泰和 18 36 49 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 4分之后带食而落

井岗山 18 37 22 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

万安 18 37 19 302 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

宁都 18 36 54 302 05- - - - - - - - - 尚未食甚18时59分之后带食而落

兴国 18 37 19 302 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落

遂川 18 37 35 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 5分之后带食而落

石城 18 36 59 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时55分之后带食而落

雩都 18 37 49 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 0分之后带食而落

赣县 18 38 03 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

赣州 18 38 07 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

瑞金 18 37 45 302 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时56分之后带食而落

寊犹 18 38 20 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

崇义 18 38 33 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19时 6分之后带食而落

南康 18 38 28 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

会昌 18 38 18 303 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

大余 18 38 58 304 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

信丰 18 38 48 303 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 1分之后带食而落

安远 18 38 59 303 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

寻乌 18 39 10 303 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

全南 18 39 36 304 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

龙南 18 39 31 304 05- - - - - - - - - 尚未食甚19时 2分之后带食而落

定南 18 39 37 304 04- - - - - - - - - 尚未食甚18时57分之后带食而落

澳彩网感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com澳彩网)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008