SPACE 空间
返回主页   http://space.lamost.org

吉林省2008年8月1日见日食情况

说明:

  预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

PA   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
Alt  = 太阳离开地平线的高度

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间
  
             初    亏             食    甚         
地点                    PA Alt             Alt   食 分
             时 分 秒     o  o    时 分 秒   o   
-------------------------------------------------------

九台         18  8 57   284  7    .. .. ..  ..   .....
大安         18  7 34   284 10    18 58 52   1   0.826
四平         18 10 58   285  8    19  2  3  -1   0.848
永吉         18  9 26   284  7    .. .. ..  ..   .....
白城         18  7 37   284 10    18 59 15   2   0.830

伊通         18 10 31   285  8    .. .. ..  ..   .....
吉林         18  9 26   284  7    .. .. ..  ..   .....
安图         18 10 46   284  5    .. .. ..  ..   .....
扶余         18  7 53   284  9    18 59  1   1   0.827
汪清         18  9 18   283  5    .. .. ..  ..   .....

怀德         18 10 23   285  8    19  1 23  -1   0.843
和龙         18 10 38   284  5    .. .. ..  ..   .....
延吉         18  9 54   284  5    .. .. ..  ..   .....
柳河         18 13 54   286  6    .. .. ..  ..   .....
洮安         18  8  3   284 10    18 59 41   2   0.833

海龙         18 11 35   285  7    .. .. ..  ..   .....
干安         18  8 21   284  9    18 59 39   1   0.831
梨树         18 10 45   285  8    19  1 52   0   0.846
通化         18 12 59   286  6    .. .. ..  ..   .....
通榆         18  8 47   285 10    19  0 17   1   0.836

敦化         18  9 44   284  6    .. .. ..  ..   .....
舒兰         18  8 34   284  7    .. .. ..  ..   .....
蛟河         18  9 24   284  7    .. .. ..  ..   .....
集安         18 13 23   286  6    .. .. ..  ..   .....
榆树         18  8  3   284  8    18 58 45  -1   0.824

靖宇         18 11 29   285  6    .. .. ..  ..   .....
德惠         18  8 42   284  8    18 59 35   0   0.830
盘石         18 10 55   285  7    .. .. ..  ..   .....
东丰         18 11 24   285  7    .. .. ..  ..   .....
农安         18  8 55   284  8    18 59 55   0   0.832

双辽         18 10 39   285  9    19  1 57   0   0.847
双阳         18 10  8   285  7    .. .. ..  ..   .....
图们         18  9 44   284  5    .. .. ..  ..   .....
抚松         18 11 25   285  6    .. .. ..  ..   .....
桦甸         18 10 40   285  6    .. .. ..  ..   .....

浑江         18 12 10   285  6    .. .. ..  ..   .....
珲春         18  9 45   284  4    .. .. ..  ..   .....
辉南         18 11 16   285  7    .. .. ..  ..   .....
辽源         18 11  4   285  8    .. .. ..  ..   .....
长白         18 12 24   285  5    .. .. ..  ..   .....

长岭         18  9 24   285  9    19  0 39   0   0.838
长春         18  9 43   284  8    19  0 37  -1   0.837

感谢牧夫天文论坛 occultation 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com澳彩网)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
©  Copyright http://lejiantoys.com  2003-2008