SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

辽宁省2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

澳彩网 下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分


凌源 18 14 48 288 10- -19 06 57 01- -尚未复圆19时10分之后带食而落

建平 18 14 31 288 10- -19 06 37 01- -尚未复圆19时10分之后带食而落

大城子 18 14 55 288 10- -19 06 58 01- -尚未复圆19时10分之后带食而落

建昌 18 15 23 288 10- -19 07 23 01- -尚未复圆19时11分之后带食而落

绥中 18 16 00 288 09- -19 07 50 00- -尚未复圆19时 7分之后带食而落

朝阳 18 14 06 287 10- -19 06 01 01- -尚未复圆19时10分之后带食而落

兴城 18 15 29 288 09- -19 07 15 00- -尚未复圆19时 7分之后带食而落

北票 18 13 42 287 10- -19 05 33 01- -尚未复圆19时 9分之后带食而落

锦西 18 15 15 288 09- -19 07 00 00- -尚未复圆19时 7分之后带食而落

锦州 18 14 40 288 09- -19 06 21 00- -尚未复圆19时 6分之后带食而落

旅顺 18 18 00 289 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时52分之后带食而落

义县 18 14 02 287 09- -19 05 44 00- -尚未复圆19时 5分之后带食而落

凌海 18 14 31 287 09- -19 06 10 00- -尚未复圆19时 6分之后带食而落

大连 18 17 45 289 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

阜新 18 13 14 287 09- -19 04 53 00- -尚未复圆19时 4分之后带食而落

金州 18 17 28 289 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时51分之后带食而落

阜新镇 18 13 09 287 09- -19 04 46 00- -尚未复圆19时 4分之后带食而落

普兰店 18 16 58 288 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时50分之后带食而落

瓦房店 18 16 39 288 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时50分之后带食而落

大洼 18 14 42 287 09- -19 06 11 -1- -尚未复圆19时 2分之后带食而落

盘锦 18 14 22 287 09- -19 05 51 00- -尚未复圆19时 5分之后带食而落

黑山 18 13 37 287 09- -19 05 07 00- -尚未复圆19时 5分之后带食而落

营口 18 15 02 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

盖州 18 15 26 288 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

台安 18 14 00 287 08- -19 05 24 -1- -尚未复圆19时 1分之后带食而落

大石桥 18 15 04 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时49分之后带食而落

彰武 18 12 31 286 09- -19 03 59 00- -尚未复圆19时 3分之后带食而落

长海 18 17 01 288 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

辽中 18 13 44 287 08- -19 05 05 -1- -尚未复圆19时 1分之后带食而落

海城 18 14 42 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

新民 18 13 01 286 09- -19 04 23 00- -尚未复圆19时 4分之后带食而落

庄河 18 16 19 288 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

鞍山 18 14 16 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

辽阳 18 14 00 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时48分之后带食而落

岫岩 18 15 23 287 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时44分之后带食而落

灯塔 18 13 42 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

康平 18 11 48 286 09- -19 03 06 00- -尚未复圆19时 3分之后带食而落

沈阳 18 13 11 286 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

法库 18 12 10 286 08- -19 03 25 00- -尚未复圆19时 3分之后带食而落

调兵山 18 12 11 286 08- -19 03 24 -1- -尚未复圆19时-1分之后带食而落

本溪 18 13 50 287 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时47分之后带食而落

铁岭 18 12 23 286 08- -19 03 31 -1- -尚未复圆19时-1分之后带食而落

抚顺 18 12 58 286 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时46分之后带食而落

开原 18 11 58 286 08- -19 03 05 -1- -尚未复圆19时-1分之后带食而落

凤城 18 14 56 287 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时43分之后带食而落

昌图 18 11 37 285 08- -19 02 44 -1- -尚未复圆19时-2分之后带食而落

小市 18 13 45 286 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时42分之后带食而落

东港 18 15 44 287 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时41分之后带食而落

丹东 18 15 21 287 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时40分之后带食而落

西丰 18 11 31 285 08- - - - - - - - - 尚未食甚18时45分之后带食而落

宽甸 18 14 22 287 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时43分之后带食而落

清原 18 12 23 286 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时41分之后带食而落

新宾 18 12 54 286 07- - - - - - - - - 尚未食甚18时41分之后带食而落

澳彩网 桓仁 18 13 27 286 06- - - - - - - - - 尚未食甚18时38分之后带食而落

澳彩网感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008