SPACE 空间
返回主页  http://space.lamost.org

内蒙古2008年8月1日见日食情况

说明:

 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

P   = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束

食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

预报全部采用 24 小时制的北京时间

下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

各地 初 亏   食 甚    复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

额济纳 18 13 25 296 24- -19 10 56 14- -20 04 34 118 04 0.985 ....
阿拉善左 18 19 23 296 19- -19 15 06 09- -20 07 09 117 -1 0.990 ....
乌海 18 18 03 295 19- -19 13 32 09- -尚未复圆19时51分之后带食而落
乌拉特后 18 15 02 293 20- -19 10 40 09- -20 02 47 119 00 0.950 ....
磴口县 18 16 57 294 19- -19 12 27 09- -20 04 25 118 -1 0.963 ....
杭锦后旗 18 16 03 294 19- -19 11 34 09- -20 03 33 118 00 0.956 ....
临河 18 16 19 294 19- -19 11 43 09- -20 03 38 118 -1 0.956 ....
鄂托克旗 18 19 02 294 18- -19 14 05 07- -尚未复圆19时44分之后带食而落
鄂托克前 18 20 27 295 17- -19 15 23 07- -尚未复圆19时45分之后带食而落
五原县 18 15 44 293 19- -19 10 57 08- -20 02 43 119 -1 0.947 ....
乌拉特前 18 16 09 293 18- -19 11 18 08- -尚未复圆19时45分之后带食而落
乌拉特中 18 15 00 293 19- -19 10 11 08- -20 01 57 119 -1 0.940 ....
杭锦旗 18 17 49 294 18- -19 12 45 07- -尚未复圆19时42分之后带食而落
乌审旗 18 19 51 294 17- -19 14 36 07- -尚未复圆19时44分之后带食而落
伊金霍洛 18 18 16 293 17- -19 12 52 06- -尚未复圆19时38分之后带食而落
白云鄂博 18 14 40 292 18- -19 09 26 08- -尚未复圆19时43分之后带食而落
东胜 18 17 52 293 17- -19 12 26 06- -尚未复圆19时38分之后带食而落
达拉特旗 18 16 55 293 17- -19 11 32 07- -尚未复圆19时40分之后带食而落
包头 18 16 37 292 17- -19 11 15 07- -尚未复圆19时40分之后带食而落
固阳县 18 15 53 292 17- -19 10 34 07- -尚未复圆19时39分之后带食而落
百灵庙 18 14 50 292 17- -19 09 28 07- -尚未复圆19时38分之后带食而落
土默特右 18 16 42 292 17- -19 11 10 06- -尚未复圆19时36分之后带食而落
准格尔旗 18 18 08 293 16- -19 12 26 06- -尚未复圆19时38分之后带食而落
土默特左 18 16 27 292 16- -19 10 48 06- -尚未复圆19时35分之后带食而落
托克托县 18 17 05 292 16- -19 11 22 06- -尚未复圆19时36分之后带食而落
武川 18 15 43 291 16- -19 10 01 06- -尚未复圆19时35分之后带食而落
呼和浩特 18 16 13 292 16- -19 10 25 06- -尚未复圆19时35分之后带食而落
清水河县 18 17 39 292 15- -19 11 45 05- -尚未复圆19时32分之后带食而落
四子王旗 18 15 05 291 16- -19 09 21 06- -尚未复圆19时34分之后带食而落
和林格尔 18 16 56 292 16- -19 11 02 06- -尚未复圆19时36分之后带食而落
二连浩特 18 11 37 290 17- -19 06 00 07- -尚未复圆19时36分之后带食而落
凉城县 18 16 38 291 15- -19 10 34 05- -尚未复圆19时31分之后带食而落
卓资县 18 16 06 291 15- -19 10 03 05- -尚未复圆19时31分之后带食而落
察哈尔右 18 15 28 291 15- -19 09 26 06- -尚未复圆19时34分之后带食而落
苏尼特右 18 13 05 290 16- -19 07 11 06- -尚未复圆19时32分之后带食而落
集宁 18 15 49 291 15- -19 09 38 05- -尚未复圆19时30分之后带食而落
丰镇 18 16 44 291 15- -19 10 28 05- -尚未复圆19时31分之后带食而落
察哈尔右 18 16 14 291 15- -19 09 59 05- -尚未复圆19时30分之后带食而落
察哈尔右 18 15 07 290 15- -19 08 56 05- -尚未复圆19时29分之后带食而落
商都县 18 14 58 290 15- -19 08 42 05- -尚未复圆19时29分之后带食而落
苏尼特左 18 11 17 289 16- -19 05 11 06- -尚未复圆19时30分之后带食而落
镶黄旗 18 13 50 290 15- -19 07 34 05- -尚未复圆19时28分之后带食而落
兴和县 18 16 02 291 14- -19 09 36 04- -尚未复圆19时26分之后带食而落
化德县 18 14 25 290 15- -19 08 03 05- -尚未复圆19时29分之后带食而落
阿巴嘎旗 18 10 58 288 15- -19 04 32 06- -尚未复圆19时29分之后带食而落
正镶白旗 18 13 40 289 14- -19 07 04 05- -尚未复圆19时28分之后带食而落
太仆寺旗 18 14 20 289 14- -19 07 37 04- -尚未复圆19时24分之后带食而落
正蓝旗 18 13 41 289 13- -19 06 49 04- -尚未复圆19时23分之后带食而落
锡林浩特 18 11 02 288 14- -19 04 18 05- -尚未复圆19时25分之后带食而落
多伦县 18 13 45 289 13- -19 06 45 04- -尚未复圆19时23分之后带食而落
新巴右旗 18 03 22 285 16- -18 56 48 07- -19 47 26 124 00 0.830 ....
东乌珠穆 18 08 28 286 14- -19 01 36 05- -尚未复圆19时22分之后带食而落
西乌珠穆 18 10 09 287 14- -19 03 09 05- -尚未复圆19时24分之后带食而落
满洲里 18 01 51 284 16- -18 55 10 07- -19 45 46 125 00 0.821 ....
经棚 18 11 59 288 13- -19 04 48 04- -尚未复圆19时21分之后带食而落
林西 18 11 23 287 13- -19 04 05 03- -尚未复圆19时17分之后带食而落
新巴左旗 18 04 03 285 15- -18 57 03 06- -尚未复圆19时23分之后带食而落
大板 18 11 27 287 12- -19 03 58 03- -尚未复圆19时16分之后带食而落
锦山 18 13 53 288 11- -19 06 16 02- -尚未复圆19时14分之后带食而落
赤峰 18 13 19 288 11- -19 05 40 02- -尚未复圆19时13分之后带食而落
乌丹 18 12 18 287 12- -19 04 41 02- -尚未复圆19时12分之后带食而落
林东 18 10 40 286 12- -19 03 05 03- -尚未复圆19时16分之后带食而落
宁城 18 14 16 288 11- -19 06 28 01- -尚未复圆19时10分之后带食而落
陈巴尔虎 18 02 11 284 14- -18 54 58 06- -尚未复圆19时20分之后带食而落
海拉尔 18 02 19 284 14- -18 55 01 06- -尚未复圆19时21分之后带食而落
巴彦托海 18 02 37 284 14- -18 55 17 06- -尚未复圆19时21分之后带食而落
新惠 18 13 09 287 11- -19 05 15 02- -尚未复圆19时13分之后带食而落
阿尔山 18 05 35 284 13- -18 58 03 05- -尚未复圆19时19分之后带食而落
天山 18 10 42 286 11- -19 02 53 02- -尚未复圆19时10分之后带食而落
额尔古纳 18 00 40 283 14- -18 53 20 06- -尚未复圆19时18分之后带食而落
奈曼 18 12 11 287 10- -19 04 09 01- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
牙克石 18 02 10 283 14- -18 54 37 05- -尚未复圆19时15分之后带食而落
扎鲁特旗 18 09 32 286 11- -19 01 34 02- -尚未复圆19时 9分之后带食而落
开鲁 18 10 56 286 10- -19 02 48 02- -尚未复圆19时10分之后带食而落
科右中旗 18 08 33 285 11- -19 00 29 02- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
根河 17 59 41 282 14- -18 52 02 06- -尚未复圆19时17分之后带食而落
突泉 18 08 11 285 11- -19 00 07 03- -尚未复圆19时13分之后带食而落
库伦 18 12 10 286 10- -19 03 51 01- -尚未复圆19时 7分之后带食而落
乌兰浩特 18 07 02 284 11- -18 58 54 03- -尚未复圆19时11分之后带食而落
通辽 18 10 44 286 10- -19 02 22 01- -尚未复圆19时 6分之后带食而落
科左后旗 18 11 43 286 09- -19 03 16 01- -尚未复圆19时 7分之后带食而落
扎兰屯 18 03 59 283 12- -18 55 49 03- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
扎赉特旗 18 05 55 284 11- -18 57 37 03- -尚未复圆19时10分之后带食而落
科左中旗 18 09 46 285 09- -19 01 11 01- -尚未复圆19时 5分之后带食而落
阿荣旗 18 03 42 283 11- -18 55 22 03- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
阿里河 17 59 46 282 12- -18 51 34 05- -尚未复圆19时12分之后带食而落
尼尔基 18 03 00 282 11- -18 54 27 03- -尚未复圆19时 7分之后带食而落

感谢牧夫天文论坛 celespace 网友提供资料


空间天文网(http://lejiantoys.com)整理

保存当前页

电子邮件 | | 设置澳彩网 | 向上 | 主页
建议使用800*600以上分辨率的显示器及 IE 5.0 以上浏览器浏览
© Copyright http://lejiantoys.com 2003-2008